Wednesday, May 6, 2015

పెంటావలేంట్ టీకా కార్యక్రమము ఈ నెల 7వ తేది తిరుపతిలో ప్రారంబిస్తున్న మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు.


No comments:

Post a Comment