Sunday, July 30, 2017

అందరి లోను ఆత్మ ఒక్కటే కనుక ఒకరిని ద్వేషించడం అంటే తనను తాను నిందించు కొన్నట్లే అవుతుంది !!! ~భగవద్గీత.


Monday, July 24, 2017

చంద్రన్న సంచార చికిత్స వాహన సిబ్బంది తో బడి పిల్లలకు ఆరోగ్య పరీక్షలు!!! పేషెంట్ కు ఆపద వస్తే 108 కు కాల్ చేసి సమీప ఆసుపత్రిలో చికిత్సను పొందే ఆవకాశం ఉంది.కాని PHC లో పని చేసే వైద్యులు అత్యవసరంగా ఇతర గ్రామాలకు వెళ్లి చికిత్సలు అందచేయాలంటే సరైన వాహనాలు లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.మహిళా వైద్యులు అంటువ్యాధులు ప్రబలి నప్పుడు గ్రామాల్లో వైద్య శిభిరాలు నిర్వహించాలి అంటే చాల కష్టంగా ఉంది.బడి పిల్లలకు ఆరోగ్య పరిక్షలు నిర్వహించుటకు మండలము లోని అన్ని గ్రామీణ పాటశాలలు విసిట్ చేయాలంటే ప్రభుత్వం వారికి తక్షణం వాహన సౌకర్యం కల్పించ వలిసిందే.ఇతర శాఖల సిబ్బందికి వాహన సౌకర్యం కల్పించిన ప్రభుత్వం అతి త్వరగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మండల ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రములకు కూడా వాహన వసతి కల్పించాలని ప్రభుత్వ వైద్యులు ఎప్పటి నుండో డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు.అలాగే 104 మొబైల్ వాహనం విసిట్ చేసే గ్రామాల్లో బడి పిల్లలకు RBSK పథకము క్రింద అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించే టట్లు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇస్తే బాగుంటుంది


బడి పిల్లల మధ్యాహ్నం భోజనము

 తనికీ చేస్తున్న దృశ్యం !!! 

Wednesday, July 19, 2017

MR vaccine posters విడుదల చేసిన మన ముఖ్యమంత్రి గారు !!!!

MR వాక్సినేషన్ కార్యక్రమములో ఉపాద్యాయుల పాత్ర !!!
Measles is a deadly disease and one of the main causes behind child mortality in the country. It is highly contagious and spreads through coughing and sneezing. Globally, in 2015, measles killed an estimated 1,34,200 children, mostly under the age of five years. In India, it killed an estimated 49,200 children. Rubella is generally a mild infection, but has serious consequences if infection occurs in pregnant women, causing congenital rubella syndrome, which is a cause of public health concern. Currently, Measles vaccine is provided under Universal Immunisation Programme. Rubella vaccine will be a new addition.
Wednesday, April 26, 2017

World Malaria Day - 'End Malaria For Good': Lesser known facts about the dreaded disease !!!World Malaria Day - 'End Malaria For Good': Lesser known facts about the dreaded disease !!!

Despite many preventive measures, malaria still remains a leading cause of mortality world wide. Malaria mosquito generally thrives in the areas with a lot of moisture and humidity.Malaria being a mosquito-borne disease, is transmitted by the bite of female Anopheles mosquito which is a parasite, like all mosquitoes.We bring you the lesser known details about this disease on World Malaria Day:Malaria has killed four popes and at least eight US presidents suffered from it. Some of the prominent personalities inflicted by the disease were George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy and it also led to the deaths of Pope Leo and Pope Sixtus.Thousands die every year from taking mock-up anti-malaria drugs. The World Health Organisation has estimated that around 20 per cent of the one million deaths caused by malaria annually can be blamed on counterfeit drugsOnly the female mosquitoes transmit the disease, sucking the blood and rendering the deadly disease.It can take several years to develop malaria symptoms. In exceptionally rare cases, malaria sufferers have fallen ill four years after being infected.Common side effects of malaria are high fever, chills, headaches, and other flu-like symptoms. Severe illness and death can normally be avoided if the disease is properly treated.The world's first vaccine against malaria will be introduced in three countries - Ghana, Kenya and Malawi in 2018.According to reports, beer consumption increases the susceptibility to the dreaded disease which is malaria.Back in 1943 Disney Productions was the first to feature an animated documentary with The Seven Dwarves to create awareness about the menace of mosquito-borne malaria and the necessary precautions to control it. (ఇండియా టుడే సౌజన్యము తో !!!)